เกษตรฯ หารือร่วมกับผู้แทน EJF แจงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายของไทย
  รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ดันเชื่อมโยงตลาดข้าว พาผู้ซื้อพบผู้ผลิต เกษตรกรเชื่อมั่นนาแปลงใหญ่ สมัครเข้าร่วมโครงการคับคั่ง
  เตือนโรคปื้นเหลืองในกล้วยไม้ : วิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบปื้นเหลือง จะพบการเข้าทำลายในทุกระยะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
  รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงตรวจน้ำท่วมอุบลฯ เร่งแผนระบายน้ำลงโขง คาดเข้าสู่สภาวะปกติในอีก 2 สัปดาห์เตือนกว่า 9,100 ไร่ ยังได้รับผลกระทบ ยันทำแผนฟื้นฟูภาคเกษตรเสริมรายได้หลังน้ำลด พร้อมเตรียมเสนอ 3 แผนแก้ท่วมอุบลฯ ระยะยาวในที่ประชุม ครม. สัญจรอีสาน 21 - 22 ส.ค.นี้
  กรมวิชาการเกษตรร่วมโชว์ 12 พันธุ์บัวหลวง ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “บัวหลวงงามเลิศสีสรร สาระพันประโยชน์”
   
   
 
 
 
 
 
 
   
นายประมวล เจาะจง เกษตรอาเภอตาลสุม และคณะวิทยากรสานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม
อบรมเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอาเภอตาลสุม เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ติดตามการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการ 9101>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอาเภอตาลสุม และคณะวิทยากรสานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม
อบรมเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร ครั้งที่ 1>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอาเภอตาลสุม และคณะวิทยากรสานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม
อบรมเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร ครั้งที่ 2>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอาเภอตาลสุม และคณะวิทยากรสานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม
อบรมเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร ครั้งที่ 3>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอาเภอตาลสุม และคณะวิทยากรสานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม
อบรมเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร ครั้งที่ 4>>>อ่านต่อ
 
  >>>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  >>>ข่าวรับสมัครงาน
  >>>ข่าวอบรม


นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


 

นายประมวล เจาะจง

เกษตรอำเภอตาลสุม